Search your favorite song for free

1. Tempo

  • Published: 2018-01-11T11:50:08Z
  • By HealyHQ
Tempo

Tempo, poemo de HealyHQ January 11th, 2018 ------------ Kiel senmova kiel Tempo, Mia koro haltas subite. Ŝi certe estis la ŝlosilo. Kiam ni movos denove? Ne ekzistas fido. Mi estas tiel rompita. Mia vivo sen celo. Mia mondo distordita. Mi vojaĝas por aĝoj serĉante kialon. Sento de perdo sekvas min. Anstataŭe mi trovis malesperon. Mi ankoraŭ amas ŝin. Amata pasinteco, Kun multaj mirindaj memoroj. Multa afableco. Mi neniam forgesos tiujn fojojn. “Tempo kuracas ĉiujn vundojn.” Sed Tempo forlasis min. Kune kun ĉiuj miaj revoj, Mi esperas, ke revenos ŝi.

nothing at of , which is


2. KIOM RAPIDE NI IRAS TRA LA SPACO? de Luis Jorge Santos Morales

KIOM RAPIDE NI IRAS TRA LA SPACO? de Luis Jorge Santos Morales

KIOM RAPIDE NI IRAS TRA LA SPACO? De Luis Jorge Santos-Morales Vojaĝi tra la mondo estis, estas kaj estos ĉiam unu el la plej dezirataj plezuroj por ni scivolaj kaj aventuremaj homaj estuloj, kaj ni esperantistoj tion tre bone scias ĉar niaj oftaj kongresoj kaj renkontiĝoj estas treege bona motivo por viziti multajn novajn landojn kaj urbojn laŭlonge kaj larĝe de Esperantio, kompreneble kun la noblaj celoj samtempe disvastigi nian belsonan lingvon kaj pligrandigi nian tutmondan amikaron. Ni ne nur vojaĝas per ĉiaspecaj veturiloj, sed ankaŭ tra la paĝoj de niaj libroj per nia imagivo, navigante sur la reto aŭ senlace retumante, revante flugi tra la steloj kaj eĉ laŭ manieroj neelpensitaj de aliaj. Jes, ni ja trairas neimageblajn distancojn en la spaco, kaj verdire pri tio tre malmultaj homoj sur la vizaĝo de la tero plene konscias. Preskaŭ ĉiam ĉio en nia tuja ĉirkaŭaĵo aspektas absolute senmova, dum ekstere la tuta universo moviĝas je kapturna rapido. Ĉi tio memorigas min pri certa momento dum unu el miaj vojaĝoj: sidiĝinte sur mia aviadila seĝo kaj bukinte la sekurzonon por entrepreni la flugon de San-Paŭlo al Bogoto, post la Esperanta Kongresego en 2011, mi ekamuziĝis serĉante ion rigardindan per la televidilo en la dorsapogilo de la antaŭa seĝo. Iel, mi min distris komparante la portugalan version de filmo kun tiu en la hispana, kaj plezurege absorbiĝis en ĝi mirante pri la granda kaj fascina simileco inter ambaŭ lingvoj. Mi ne memoras ĉu mi ankaŭ iomete dormis dum la flugo, sed mi tre surpriziĝis, kiam subite mi aŭdis la voĉon de stevardino kiu anoncis: “Karaj pasaĝeroj, nia aviadilo estas tuj surteriĝonta ĉe la Lima flughaveno…” Mi eĉ estis momente forgesinta, ke ni faros halton en Limo, la ĉefurbo de Peruo. Mi ekrigardis mian horloĝon kaj povis nur min demandi: “Kiel povis ni jam superflugi pli ol 4.000 kilometrojn?” Rigardante tra miaflanka luko, mi vidis rapidege preterpasantajn nubojn, kaj ekrimarkis, ke mia senmoveca impreso antaŭ la televidilo estas nur iluzia, ĉar ni dume flugadis treege rapide. Jes, sed ĉar mi estis praktike je la sama distanco de la ekrano kaj de la plej najbara sidanto la tutan tempon, mi ne plenkonsciis, ke la tuta aviadilo ja moviĝas je grandega rapido rilate la superflugatan kontinenton. Estas vere io tre stranga, senti ke nek ni nek nia tuja ĉirkaŭaĵo “moviĝas”, dum ni klare scias, ke la aviadilo rapidege nin veturigas en la aero de planedo, kiu samtempe kaj vertiĝodone rotacias kaj translacias tra la spaco je rapidoj miloble pli neimageblaj. Aŭskultu min bone! Eĉ se tio ŝajnas absolute nekredebla, ekde hieraŭ je ĉi tiu horo ĝis nun, nur pro la rotacia moviĝo de la tero, vi veturis rondnombre pli ol 40.000 kilometrojn, eĉ se vi plenintence restis hejme senmova la tutan diurnon aŭ tagnokton! ( Jes, ni parolas pri tago kaj nokto kune, alivorte pri 24 sinsekvaj horoj). Fine, nur restas al mi esperi, ke al miaj kalkuloj ne multo mankas por esti ĝustaj kaj veraj, kaj sincere deziri al vi ĉiuj, simpatiantoj kaj malsimpatiantoj, samideanoj kaj malsamideanoj, feliĉegan kaj amuzegan ceteran vojaĝon tra tiu senlima sfero kies centro estas ĉie kaj periferio nenie, ĝis la supozata plej lasta sekundo de la senfina tempo. (Muziko) Antaŭ ol diri al vi ĝis baldaŭ, jen la promesitaj datumoj sur kiuj mi bazis miajn kalkulojn: Ekvatora perimetro de la tero: 40.076 ) km Translacia rapido de la tero ĉirkaŭ la suno: 107.118 km/hore La suno krome kuntrenas la teron ĉirkaŭ la Lakta Vojo je 273,58 km/sekunde La Lakta Vojo ankaŭ kuntrenas nian sunsistemon je pli ol 270 km/sekunde Verkis kaj parolis Luis Jorge Santos Morales

nothing at of , which is