Search your favorite song for free

1. U Is Ons Lewe

U Is Ons Lewe

nothing at of , which is3. Meer as genoeg - Darius Prinsloo, 21 Januarie 2018 VM

Meer as genoeg - Darius Prinsloo, 21 Januarie 2018 VM

Tema : MEER AS GENOEG… Teks: Filippense 1:20 (NAV) 21 Januarie 2018 – Oggend WRLS WAT GAAN EK IN 2018 DOEN? WIE GAAN EK WEES? 'Wees dus baie versigtig hoe julle lewe. Moenie soos dwase mense leef nie, leef wys! Benut elke geskikte geleentheid, want ons lewe in slegte tye. Moenie ondeurdag optree nie, maar probeer uitvind wat God se wil is. ' Efesiërs 5:15-17 (NLV) MEER AS GENOEG REDE… “Julle moet weet, broers en susters, dat dit wat met my gebeur het, gelei het tot bevordering van die Goeie Nuus.” Filippense 1:12 (NLV) VORDERING / VOORUITGAAN “Dit het vir almal hier, ook vir die soldate van die paleiswag, duidelik geword dat ek in die tronk is ter wille van Christus.” Filippense 1:13 (NLV) “Daar is wel sommige wat dit doen omdat hulle jaloers is of iets teen my het, maar daar is ook ander wat Christus met goeie bedoelings bekendmaak.” Filippense 1:15 (NLV) “Maar wat maak dit saak? Of hulle motiewe nou onsuiwer of suiwer is – die feit is dat Christus op allerhande maniere verkondig word, en daaroor is ek baie bly! My blydskap sal ook voortduur,” Filippense 1:18 (NLV) “HOEKOM” MOET MEER WEES AS “WAT” “Dit is my vurige verlange, en daarna sien ek uit, dat ek niks sal doen waaroor ek my sal hoef te skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe,” Filippense 1:20 (NAV) JY IS DIE “HOEKOM” ““God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word.” Johannes 3:16-17 (NAV)

nothing at of , which is5. Storietyd Reeks: Jou lewe wys jou storie - Andries Enslin, 20 Augustus 2017 VM

Storietyd Reeks: Jou lewe wys jou storie - Andries Enslin, 20 Augustus 2017 VM

JOU LEWE WYS JOU STORIE JESUS-STORIES LUKAS 16:1-14 - Jesus-stories sê kies tussen jou strorie, God se storie of die duiwel se storie. - Grootste invloed op jou keuse van storie is: Waarna luister jy? JOU HELE LEWE WYS JOU STORIE “Die een wat die vyf bondels gekry het, sit trots sy tien bondels op die tafel neer: ‘Meneer, hier is die vyf bondels wat u my gegee het. En kyk, hier is nog vyf bondels wat ek daarmee gemaak het.’ Die ryk man prys hom toe: ‘Uitstekend! Jy is regtig ’n goeie werker op wie ’n mens kan staatmaak. Jy het eintlik maar net ’n bietjie geld gehad om na te kyk, maar jy het dit goed gedoen. Eendag sal ek vir jou baie meer gee om na te kyk. Kom, wees saam met my bly, want jy is ’n ware vriend.’” Matteus 25:20-21 (DB) Jesus het hierdie verhaal aan sy dissipels vertel: “’n Ryk man het ’n bestuurder in diens gehad om sy sake te behartig, maar gou het ’n gerug die rondte gedoen dat die bestuurder sy baas se besittings verkwis. Sy werkgewer roep hom toe in en sê: ‘Wat hoor ek van jou? Stel jou verslag op, want jy gaan ontslaan word.’ Die bestuurder het by homself gedink: ‘Wat nou? Dis klaarpraat met my hier; ek het nie die krag om te gaan slote grawe nie en ek is te trots om te gaan bedel. Ek het die oplossing! Dit gaan vir my boonop nog baie vriende besorg wat na my sal omsien as ek hier padgee!’ Hy het toe elke persoon wat aan sy werkgewer geld geskuld het, ingeroep om die situasie te bespreek. Hy het vir die eerste een gevra: ‘Hoeveel skuld jy hom?’ Die man het geantwoord: ‘Ek skuld hom 100 vate olyfolie.’ Die bestuurder sê toe: ‘Skeur op daardie skuldbrief en teken ’n ander een vir 50.’ ‘En hoeveel skuld jy my werkgewer?’ het hy vir die volgende persoon gevra. ‘100 sakke koring,’ was die antwoord. ‘Hier,’ het die bestuurder gesê, ‘vat jou skuldbrief en vervang dit met een vir 80 sakke.’ Die ryk man moes tog die oneerlike bestuurder prys omdat hy so uitgeslape was. En dit is waar dat die mense van hierdie wêreld onder mekaar vindingryker is as die godvresende mense. Ek sê vir julle, gebruik julle wêreldse bronne tot voordeel van ander, en maak só vriende. Op dié manier sal julle vrygewigheid vir julle ’n beloning in die hemel verseker. As julle in klein sake getrou is, sal julle ook in groot sake getrou wees. As jy selfs ’n klein bietjie oneerlik is, sal jy nie eerlik wees met groot verantwoordelikhede nie. En as julle onbetroubaar is met wêreldse rykdom, wie sal julle vertrou met die werklike rykdom van die hemel? En as julle nie betroubaar is met ander mense se geld nie, waarom sal julle met julle eie geld vertrou word? Niemand kan twee eienaars dien nie. Want jy sal die een haat en die ander liefhê, of die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God én geld dien nie.” Die Fariseërs wat baie lief was vir hulle geld het natuurlik hiermee gespot. Lukas 16:1-14 (NLV) “Maar wat dink julle hiervan?” sê Hy toe vir hulle. “’n Man wat twee seuns gehad het, het na die eerste een toe gegaan en vir hom gesê: ‘My kind, jy moet vandag in die wingerd gaan werk.’ ‘Ek is nie lus nie,’ was sy antwoord, maar later het hy spyt gekry en tog gaan werk. Die pa gaan toe na die ander een toe en gee hom dieselfde opdrag. Dié antwoord toe: ‘Ek maak so, Pa,’ maar hy het tog nie gaan werk nie. Wie van die twee was die gehoorsame een?” Hulle antwoord was: “Natuurlik die eerste een.” Toe sê Jesus vir hulle: “Ek verseker julle: Die tollenaars en die prostitute sal voor julle in God se koninkryk ingaan. Want Johannes het na julle toe gekom en vir julle die regte pad aangewys, maar julle het sy prediking nie aanvaar nie. Die tollenaars en die prostitute het dit egter aanvaar. En selfs toe julle dit sien, het julle nie agterna berou gekry en Johannes geglo nie.” Matteus 21:28-32 (NLV)

nothing at of , which is7. Ons Kersfees Storie

Ons Kersfees Storie

Elke familie op aarde het hulle unieke kersfees storie. Van ouma wat elke jaar op tafel aan die slaap raak tot boetie wat altyd huil omdat hy nie 'n groot geskenk gekry het nie. So ook het ons as 'n Christelike familie 'n storie wat ons kan vertel...

nothing at of , which is
10. Val Voor U Neer

Val Voor U Neer

Hierdie CD is heeltemal anders as die voriges CD's wat Trefpunt gemaak het, want die CD is gratis! Die doel van die CD is om mense weer te laat glo in God se goedheid eerder as in hul eie goedheid. Mag God se Goedheid met jou wees...

nothing at of , which is


11. Drie vriende in Jesus se lewe - Andries Enslin, 22 Oktober 2017 NM

Drie vriende in Jesus se lewe - Andries Enslin, 22 Oktober 2017 NM

JESUS-VRIENDE LEIERSAAND DRIE VRIENDE IN JESUS SE LEWE JUDAS Terwyl Jesus nog besig was om te praat, het ’n skare daar bymekaargekom. Die man wat Judas genoem word, een van die twaalf, het voor die mense uit geloop en al nader aan Jesus gekom om Hom te soengroet. Jesus het gereageer: “Judas, lewer jy die Seun van die Mens uit met ’n soen?” Lukas 22:47-48 (NLV) PETRUS Toe hulle klaar ontbyt geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: “Simon, seun van Johannes, het jy My lief, meer as hierdies?” Petrus sê vir Jesus: “Ja, Here, U weet dat ek U liefhet.” Jesus sê vir hom: “Gaan versorg my lammers.” Jesus vra hom toe ’n tweede keer: “Simon, seun van Johannes, het jy My lief?” “Ja, Here, U weet dat ek U liefhet,” antwoord Petrus. Jesus sê vir hom: “Wees ’n herder vir my skape.” ’n Derde keer vra Jesus hom: “Simon, seun van Johannes, het jy My lief?” Petrus het hartseer geword omdat Jesus hom ’n derde keer gevra het: “Het jy My lief?” en hy antwoord Jesus: “Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet.” Jesus sê vir hom: “Gaan versorg my skape. Johannes 21:15-17 (NLV) JOHANNES Toe Petrus omkyk, sien hy die volgeling van wie Jesus baie gehou het, kom ook agter hulle aangestap. (Dit was die dissipel wat aan tafel vir Jesus gevra het wie Hom sou verraai.) Johannes 21:20 (DB) Die twaalf se name was: Simon (Jesus het hom Petrus genoem), Jakobus en Johannes, die twee seuns van Sebedeus (Jesus het hulle twee die naam Boanerges gegee, wat beteken: manne van die donder), Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Tomas, Jakobus (Alfeus se seun), Taddeus, Simon die Kananeër en Judas Iskariot, wat Jesus uiteindelik sou verraai. Markus 3:16-19 (DB) Vriende kan mekaar verwoes. Daar kan ook ’n vriend wees wat nader aan jou is as jou eie broer. Spreuke 18:24 (NLV)

nothing at of , which is13. Lys Van Goed Om Te Doen

Lys Van Goed Om Te Doen

As dit by inkopies kom is daar twee tiepe mense; 1- Lysie-mense. 2- Nie-lysie-mense-nie. Lysie mense stap gewoonlik uit winkels uit met dit wat hul wou gekry het. Nie-lysie mense stap uit met alles behalwe wat hul wou gekry het. In die reeks maak ons 'n lewens-lysie sodat ons nie iets moet misloop wat God wil hê ons moet beleef nie.

nothing at of , which is

17. Kruisfikse mense leef op die kruis - 9 April 2017

Kruisfikse mense leef op die kruis - 9 April 2017

KRUISFIKSE MENSE LEEF OP DIE KRUIS KRUISFIKS LUKAS 23:42 - Kruisfikse mense leef elke dag in gehoorsaamheid - Kruisfikse mense volhard in liefde vir God en mens - Kruisfikse mense gee maklik weg, leef lig vir die wedloop - Kruisfikse mense bid baie en weerstaan versoekings KRUISFIKSE MENSE LEEF OP DIE KRUIS Lukas 9:23 (NLV) Toe het Hy vir die skare gesê: “As julle my volgelinge wil wees, moet julle julle eie-ek prysgee, elke dag julle kruis opneem en My volg.” Galasiërs 2:19 (DB) Maar gelukkig is ek nou dood vir die wet. Al het die wet my skuldig verklaar omdat ek dit oortree het, leef ek nou vir God. Want ek is saam met Christus gekruisig. Toe Hy aan die kruis gehang het, is ek saam met Hom daar vasgespyker. Daarom is ek nou ’n nuwe mens. Daardie ou, sondige ek is iets van die verlede; dood en begrawe. Christus leef nou in my. Galasiërs 2:20 (OAV) Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het. WAT BETEKEN DIT OM SAAM MET JESUS GEKRUISIG TE WEES? Romeine 6:6 (NAV) Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. 1 Petrus 1:23 (ABA) God het 'n nuwe lewe vir julle gegee, maar dit was nie soos wanneer 'n kind gebore word uit ouers wat kan sterf nie. Nee, God het vir julle hierdie nuwe lewe gegee toe Hy met julle gepraat het, God wat lewe en wat altyd daar is. KRUISFIKSE MENSE SIEN DIE GAPINGS Filippense 1:6 (DB) Van een ding is ek seker: dit is God wat al hierdie goeie dinge met julle laat gebeur. Hy sal dit vir julle bly doen tot op die dag wanneer Christus Jesus weer kom. Hy sal julle nooit in die steek laat nie, daarvan kan julle seker wees. WAT DOEN JY MET JOU LEWE OP DIE KRUIS? Lukas 23:42-43 (DB) Toe kyk hierdie man na Jesus toe en sê: “Ag, Here, sal U asseblief aan my dink wanneer U daar in God se woonplek aankom?” “Ek het baie goeie nuus vir jou,” het Jesus dadelik geantwoord. “Jy gaan nie meer na die doderyk toe nie. Nee, jy gaan saam met My na die paradys toe. Vandag nog sal jy jou oë daar oopmaak.”

nothing at of , which is
20. Storie van hoop - Hugo Weich, 5 November 2017 VM

Storie van hoop - Hugo Weich, 5 November 2017 VM

Psalm 68:7 sê: “’n Vader vir weeskinders…is God in sy heilige woning. God laat eensames in ’n huisgesin woon.”

nothing at of , which is