Search your favorite song for free

1. Kehf Suresi, 17-21 Ayetlerinin Tefsiri (Hz. Mehdi ve talebeleri hakkında yeni açıklamalar - 23 Mayıs 2015 tarihli sohbetten)

 • Duration: 904
 • Channel: news
Kehf Suresi, 17-21 Ayetlerinin Tefsiri (Hz. Mehdi ve talebeleri hakkında yeni açıklamalar - 23 Mayıs 2015 tarihli sohbetten)

Sayın Adnan Oktar'ın 23 Mayıs 2015 tarihli sohbetinden Kehf Suresi ile ilgili açıklamalar.
4. Kehf Suresi’nde Hz. Mehdi (as)’ın çıkış tarihi olan 1979 tam olarak bildirilmiştir.

 • Duration: 570
 • Channel: news
Kehf Suresi’nde Hz. Mehdi (as)’ın çıkış tarihi olan 1979 tam olarak bildirilmiştir.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allah’a sığınırım. “Onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi. Ve bizde onların hidayetlerini artırmıştık.” Allah, Hadi ismiyle Mehdi ismiyle tecelli etmiş, “hidayetlerini arttırmıştık.” Ebcedi kaç? 1996. Bak bir tane tarih var; 1996.Şeytandan Allah’a sığınırım. “Onlar, Rablerine iman etmiş genç, gençlerdi. İman etmiş gençlerdi. Ve bizde onların hidayetlerini arttırmıştık.” Allah hadi ismiyle tecelli etmiş.1996 tarihini veriyor, net. Bu çok garip yani cenabı Allah’ın bu şekilde bu ayetlerde hep, Mehdiyet’in tarihini ebcedle kodlamış olması. “Biz gerçekten yeryüzü üzerinde olanları, kupkuru çorak gibi toprak yapabiliriz.” Yani kıyameti koparır, bütün dünyayı tepsi gibi açar dümdüz yapar, her yeri çorak, toprak haline getirebiliriz diyor Allah. Ebcedi; 1545, tam kıyametin tarihini veriyor. Bir tane, net; 1545 tarihini veriyor. “Biz gerçekten yeryüzü üzerinde olanları, kupkuru çorak bir toprak yapabiliriz.” Her yeri dümdüz hale getirebiliriz diyor Allah. Sonra da direkt Kehf ve Rakim ehline geçiyor ayet, bu 8, bu 9. Kehf Suresi’nden bahseden ayet, 9. ayet. A9 da merak ediyorlar ya, soruyorlar. Hz Ali (r.a)’a gelen 9 işareti yapıyor. Demek ki, 9 da bir şey var. Bakın“Yoksa sen Kehf” ilk defa bak 9. 9. ayette “ve Rakim ehlini” Kehf; Hz. Mehdi (a.s) talebelerine, Rakim de Hz. İsa (a.s)’ın talebelerine bakıyor,inşaAllah. “Bizim şaşılacak ayetlerimizden mi sandın?” Her ikisi de şaşılacak ekip çünkü. Hz. Mehdi (a.s)’in talebeleri de hayret edilecek gibi, Hz. İsa Mesih (a.s)’ın talebeleri de şaşılacak gibi. “O gençler mağaraya sığındıkları zaman” bir araya geldikleri zaman,“demişlerdi ki, Rabbimiz katınızdan bize katından bize bir rahmet ver ve işimizden bize doğruyu kolaylaştır.” Mağaranın içinde bir faaliyet. Şuan bizde de bir yerdeyiz betondan burası, burası da bir mağara. Ama işimize Allah bir kolaylık meydana getiriyor. Ne yapıyor?Televizyonla milyonlarca insana ulaşmamızı sağlıyor. Mağaranın içinden bütün dünyaya ulaşıyoruz, taş mağaranın içinde. Burası en fazla 25 – 30 metrekarelik bir mağara, taş mağara. Ama ne diyor: “Katında bize bir rahmet ve işimizden bize doğruyu kolaylaştır.” Nasıl kolaylaştırıyor Allah televizyonla, internetle doğruyu bize kolaylaştırıyor. Yoksa biz burada hiç kimseye ulaşamazdık. Kolaylaştırmayı Allah, dabbetü’l arz kanalıyla yapıyor. Demek ki,Hz. Mehdi (a.s)  talebelerine de işaret var burada. Biz Hz. Mehdi (a.s) öncüsü olduğumuz için, bize de işaret ediyor, inşaAllah. “Bizi başarılı kıl.” Cenab-ı Allah başarılı kılıyor. “Sonra iki gruptan hangisi kaldıkları süreyi daha iyi hesap ettiğini belirtmek için.” Bakın, iki tane grup, iki grup. ‘Yok, o anlama gelmiyor’ diyor. Kardeşim grup diyor Allah, iki tane grup. Rakim ehlini ayırmak için, kabul etmek istemiyorlar. Halbuki Rakim ehli de bir grup, ikinci ayrı bir grup. Bakın“sonra iki gruptan hangisinin kaldıkları süreyi daha iyi hesap ettiğini belirtmek için.” Çünkü Hz. İsa Mesih (a.s)’da gizli, Hz. Mehdi (a.s)’ da gizli, sonra ortaya çıkıyor diyorlar. “Biz, sana onların haberlerini bir gerçek olarak aktarıyoruz gerçekten. Onlar rablerine iman etmiş gençlerdi. Ve bizde onların hidayetlerini arttırmıştık.” 1996.“Biz gerçekten yeryüzünde olanları kupkuru çorak bir toprak yapabiliriz.” 1545, kıyametin tarihini veriyor. Anlamadım, görmedim, duymadım yok.  Şeytandan Allah’a Sığınırım. Hac Suresi, 41-“Yeryüzünde kendilerini yerleştirir” dünyaya “iktidar sahibi kılarsak” dünyaya iktidar sahibi kılarsak, bir tane ebcedi var;1979 net tarihini veriyor. Tam Hz. Mehdi (a.s)’ın çıkış tarihini veriyor, 1979. “Eğer seni yalanlıyorlarsa” anlattıklarını kabul etmiyorlarsa, aleyhinde faaliyet yapıyorlarsa onlar, “onlardan önce Nuh, Ad ve Semud kavmi de yalanlanmıştı” diyor. Onları da yalanladılar, senin şaşıracağın bir şey yok diyor. Bunlar müşrikler böyledir. Bir tek seni yalanlamıyorlar diyor. Daha öncekileri de yalanladılar diyor Cenab-ı Allah. “Ben, o inkar edenlere bir süre tanıdım. Sonra onları yakaladım” diyor Allah, birden, aniden yakaladım. “Nasılmış benim kökten değiştirmem, inkılabım ve yıkmam” diyor Allah. Furkan suresi 40-“Andolsun” Allah yemin ediyor. “Onlar, üstüne felaket yağmuru yağdırılmış bulunan o ülkeye uğramışlardır; yine de onu görmüyorlar mıydı? Hayır onlar dirilmeyi ummuyorlardı.” Rusya’ da mesela felaket yağmuru oldu gökten. “Yine de onu görmüyorlar mıydı” diyor Allah. Yani bundan bir hikmet, bir anlam, bir düşünce şekli çıkarmıyorlar mıydı diyor Allah “Seni gördükleri zaman, seni yalnızca alay konusu edinmektedirler. Allah’ın elçi olarak gönderdiği bu mu?”Hep aynı kanun


5. Yunus Suresi, 82-83 Ayetlerinin Tefsiri

 • Duration: 116
 • Channel: news
Yunus Suresi, 82-83 Ayetlerinin Tefsiri

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Adnan cennetleri inşaAllah göreceğiz. Ya Allah bismillah. Hz. Musa (a.s) diyor ki 82. Ayet Yunus Suresi’nde. “Allah, suçlu günahkarlar istemese de, hakkı (hak olarak)Kendi kelimeleriyle gerçekleştirecektir.” (Yunus Suresi, 82) Dünya hakimiyeti, ebcedi 2042 tarihini veriyor. Moşiyah’ın, Hz. Mehdi (a.s)’ın en şaşalı yılları. Dünya hakimiyetinin en netleştiği yıllar. “Sonunda Musa’ya kendi kavminin bir zürriyetinden (gençlerinden) başka – Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerini belalara çarptırmaları korkusuyla- iman eden olmadı.” (Yunus Suresi, 83 ) Bak Hz. Musa (a.s)’nın talebeleri de hep gençlerden. Hz. Mehdi (a.s)’ın talebeleri hep gençlerden. Ashab-ı Kehf gençlerden. Ashab-ı Kehf zaten Hz. Mehdi (a.s)’ın talebelerini anlatmak içindir Kuran’da. Firavun, o devrin deccalinin korkusundan halk Hz. Musa (a.s)’a yanaşamıyor. Hz. Musa (a.s)’yı çok tehlikeli gösteriyorlar. Yalancı, devletin çıkarlarını zedeleyen, akıl hastası, riskli bir adam hiç kimsenin uymaması gereken bir insan olarak gösteriyorlar. Devletin bütün imkanlarını kullanıyorlar. Her yerde propaganda yapılıyor. O yüzden gençlerden bir gurubun dışında Hz. Musa (a.s)’a uyan olmuyor. Kaçıyorlar, uzak duruyorlar. Hz. Mehdi (a.s)’da da aynı durum olacaktır.


6. Kehf Suresi, 83-95 Ayetlerinin Tefsiri (Bütün güç Allah'a aittir. Allah İslam ahlakının hakimiyeti için Mehdi'yi vesile eder)

 • Duration: 418
 • Channel: news
Kehf Suresi, 83-95 Ayetlerinin Tefsiri (Bütün güç Allah'a aittir. Allah İslam ahlakının hakimiyeti için Mehdi'yi vesile eder)

ADNAN OKTAR: “Sana (Ey Muhammed,) Zu'l-Karneyn hakkında sorarlar.” Zu’l Karneyn de Zul iki demektir. Bak, yine burada iki çıkıyor. İki yönlü, iki zamanlı anlamına geliyor Zu’l Karneyn. “De ki: “Size, ondan 'öğüt ve hatırlatma olarak' (bazı bilgiler) vereceğim.”” (Kehf Suresi, 83) Bak, öğüt ve hatırlatma şimdi farz bilgiler değil, ahkama ait konular değil; öğüt ve hatırlatma. Öğüt ve hatırlatma nedir? İbret alınacak konular. “Gerçekten, Biz ona yeryüzünde sapasağlam bir iktidar verdik” İşte Hz. Mehdi (as)’da beklediğimiz yapı bu, yeryüzünde sapasağlam bir iktidar. Şu an bütün İslam ülkelerinde sapasağlam hiçbir iktidar yok, paramparçalar. Paramparça zaten sapasağlam olmayı ortadan kaldıran bir durum. “ve ona her şeyden bir yol (sebep) verdik.” (Kehf Suresi, 84) Sebep çok önemli. Cenab-ı Allah’ın gücü sebeple ortaya çıkıyor. Zu’l Karneyn’de de meydana gelen bütün olaylar onun gücünden kaynaklanmıyor. Yani onun hiçbir gücü yok. “Ben verdim” diyor Allah. “her şeyden bir yol (sebep) verdik.” Diyor. Dolayısıyla insanlar Zu’l Karneyn, Mehdi deyince olağanüstü varlık olarak görüyorlar. Bütün güç Allah tarafından veriliyor. Yani onun şahsına ait hiçbir güç yoktur. Yani şirk koşmaya meraklı tipler var ya “Mehdi mi bizi kurtaracak?” diyor. Mehdi kurtarmıyor, Allah kurtarıyor onu kullanıyor Allah. O bedeni kullanıyor. Yani diyor ki; “yapsa peygamber yapardı.” Peygamberi de putlaştırıyor. Peygambere bütün gücü veren Allah. Hz. Mehdi (as)’ı da bir kul olarak Allah kullanıyor sadece, o kadar. “O da, bir yol tuttu.” (Kehf Suresi, 85) “Sonunda güneşin battığı yere kadar ulaştı ve onu kara çamurlu bir gözede batmakta buldu, yanında bir kavim gördü. Dedik ki: "Ey Zu'l-Karneyn, (istiyorsan onları) ya azaba uğratırsın veya içlerinde güzelliği (geçerli ilke) edinirsin." (Kehf Suresi, 86) Hz. Mehdi (as) hangisini tercih ediyor? Güzelliği ilke ediniyor. Yani azap yok onun şeyinde. Bak, iki yön gösteriyor Allah. İstese azap da gösterebilir, şiddet de gösterebilir. Ama güzelliği de ilke edinebilir. Güzelliği ilke edinmek esas oluyor. “Dedi ki: "Kim zulmederse biz onu azaplandıracağız, sonra Rabbine döndürülür, O da onu görülmemiş bir azapla azaplandırır.” (Kehf Suresi, 87) “Kim iman eder ve salih amellerde bulunursa, onun için güzel bir karşılık vardır.” Yani Hz. Mehdi (as) yanlısı olan, İslam’dan, Kuran’dan yana olanlara bir müjde var burada.


7. Ahir zamanda gerçekleşecek Hz. Mehdi’nin dünya hakimiyeti, Peygamberimiz(sav)’in dünya hakimiyeti anlamına gelir.

 • Duration: 224
 • Channel: news
Ahir zamanda gerçekleşecek Hz. Mehdi’nin dünya hakimiyeti, Peygamberimiz(sav)’in dünya hakimiyeti anlamına gelir.

ADNAN OKTAR: “Sana (Ey Muhammed,) Zu'l-Karneyn hakkında sorarlar” diyor Allah. Demek ki mühim bir konu ki soruyorlar. “De ki: "Size, ondan 'öğüt ve hatırlatma olarak' (bazı bilgiler) vereceğim.” Demek ki bizi ilgilendiriyor. Bak, "Size” diyor,  “Size, ondan 'öğüt ve hatırlatma olarak' (bazı bilgiler) vereceğim.” “Gerçekten,” diyor Allah bak vurguluyor. “Biz ona yeryüzünde” arzda, bütün dünyada. “sapasağlam bir iktidar verdik” diyor. Yani muktedir bir iktidar. Askeri, siyasi, politik, her yönden hakim ettim diyor, Allah. “ve ona her şeyden bir yol (sebep) verdik.” Ama her şeyden. (Kehf Suresi, 83-84) Peygamber değil bu insan. Diyor ki; “Allah Hz. Muhammed (sav)’e hakimiyet vermedi de Zu’l-Karneyn’e mi vermiş?” vermiş işte,  ayet. “Verse Peygamber (sav)’e verirdi” diyor. Allah’a sen haşa akıl mı veriyorsun? Allah kime isterse ona verir iktidarı. Zu’l-Karneyn’e vermiş, peygamber değil. Bak Hz. Muhammed (sav)’e vermemiş ama ona vermiş. Hz. Muhammed’e nasıl veriyor? Evladının kanalıyla veriyor. “Benim evladım bütün dünyaya hakim olacak” diyor. Ne demek? Ben hakim olacağım diyor. Mesela Zu’l-Karneyn diyor ki; "Rabbimin beni kendisinde sağlam bir iktidarla” bak sağlam bir iktidar, yıkılmaz bir iktidar. Nasıl sağlam iktidar olur? Terörist yok, anarşist yok. Kahredici bir askeri güç var. Muhteşem bir istihbarat düzeni var. Muazzam bir özgürlük var. Müthiş bir demokrasi var. Ve muazzam bir zenginlik var. Her yönden insanlar huzur içinde. Sağlam bir iktidardan kastedilen budur. Her şeyin mükemmel olduğu bir iktidar. “yerleşik kıldığı” hareketli değil. “(güç, nimet ve imkan), daha hayırlıdır. Madem öyle, bana (insani) güçle yardım edin” Yani bana insan olarak tabi olun. “Sizinle onlar arasında sapasağlam bir engel kılayım." Terörü ben kaldırayım diyor. Tabi olunca terör bitiyor, bu kadar açık. Bu da işaret ediyor ki, ancak Mehdi (as)’la terör bitebilir. Bak diyor ki, Bakara Suresi, 247’de. "Allah size Talut'u (melik olarak) gönderdi." Peygamber değil, melik olarak geliyor. “Nasıl oluyor ki?” diyor. İşte oluyor ayet var. Onlar da diyorlar ki bak; "Biz hükümdarlığa (bu Mehdiyet’e), ona göre daha çok hak sahibiyken” okullarımız varken işte siyasi imkanımız varken, zenginliğimiz varken. Bak, “hükümdarlığa (Mehdiyet’e) ona göre daha çok hak sahibiyken ve ona bir mal (servet) bolluğu (imkanlar) verilmemişken, nasıl bizi (yönetmek üzere) hükümdarlık (mülk) (Mehdiyet) on


8. Kehf Suresi, 79-83 Ayetlerinin Tefsiri

 • Duration: 464
 • Channel: news
Kehf Suresi, 79-83 Ayetlerinin Tefsiri

ADNAN OKTAR: Kehf Suresi, şeytandan Allah’a sığınırım; “Gemi, denizde çalışan yoksullarındı.” Gemi var, deniz var, çalışanlar var, yoksul olanlar var. Mesela ahir zamanda köylü kardeşlerimiz, işçi kardeşlerimiz çok çalışmalarına rağmen çoğu yoksullar; ahir zamanın bir özelliği. Çünkü zekat, fitre, sadaka, sosyal yardımlaşma zayıfladığı için, zenginlerle fakirler arasında bir fark oluşmuş oldu. Yani bazı yerlerde uçurum tarzında bir fark var. Hz. Mehdi (a.s) bu uçurumu biliyorsunuz ortadan kaldıran bir insandır. Hz. Mehdi (a.s) sosyal uçurumu, maddi farklılıkları, zenginlikleri dengeleyecektir, inşaAllah. “Onu kusurlu yapmak istedim.” Demek ki Hz. Hızır (a.s) bazen böyle şeyler yapıyor. Belki bir savaş çıkarıyor, belki bir binanın çökmesine vesile oluyor, belki çok büyük bir olay meydana getirebiliyor. “(Çünkü) ilerilerinde, her gemiyi zorbalıkla ele geçiren bir kral vardı.” Demek ki ahir zamanda zorbalar olacak. Yönetimler adeta krallığı andıracak. Diktatörler olacak. Suriye’de bir diktatör var, halen görevde. Libya’da diktatör vardı. İslam ülkelerinin büyük bölümü diktatörler tarafından yönetiliyordu. Kuran’da da ona dikkat çekiliyor. ‘Zorba kral’; zorba, gasp eden. Ama bak diyor ki; “Her gemiyi zorbalıkla ele geçiren…” Komünist zihniyette devlet mala el koyar. Orada da devlet mala el koyuyor. Özel mülkiyet yok. Yani şahısların kendine ait mal edinme gücü olmuyor. Devletçi, komünist bir sistem var. “Çocuğa gelince, onun anne ve babası mü'min kimselerdi. Bundan dolayı, onun kendilerine azgınlık ve inkar zorunu kullanmasından endişe edip-korktuk.” Anarşinin, terörün, Darwinist-materyalist düşüncenin iki zehirli meyvesi var. Nedir onlar? Azgınlık, saldırganlık, yani terör, anarşi ve inkar; Allah’ın varlığını, Peygamber (s.a.v)’in varlığını inkar. Çünkü Darwinist-materyalist olduğunda Marksist, Leninist oluyor. Marksist, Leninist olunca da Stalinist oluyor. Yani pratik uygulayıcısı oluyor ve anarşiye, teröre yatkın, hatta bizzat uygulayan bir yapı geliştiriyorlar. “Endişe edip korktuk.” Demek ki şüphe üstüne, eğer bir felaket gelecekse, bu hissediliyorsa tedbir alınabilir. Kuran’da buna dikkat çekiyor Cenab-ı Allah. “Böylece, onlara Rablerinin ondan temiz olmak bakımından daha hayırlısı,” bak bir kere hayırlı, bu Hz. Mehdi (a.s)’a bakıyor, “merhamet bakımından da daha yakın,” Hz. Mehdi (a.s) çok merhametli, yine Hz. Mehdi (a.s)’a bakan bir ayet, bir yönüyle, “daha yakın olanını vermesini diledik.” Nerede? 81. ayette. 1981’e işaret, inşaAllah. “Duvar ise, şehirde iki öksüz çocuğundu.” Hz. Süleyman (a.s)’ın sarayının yıkık duvarını Hz. Mehdi (a.s) ve Hz. İsa Mesih (a.s) yapacak. Her ikisi de öksüzdür. “Altında onlara ait bir define vardı.” Demek ki o duvarın bulunduğu yerde hazine. Kuran ona işaret ediyor. Yani orada önemli alametler var. Zaten kazdıkça çıkıyor. Ama daha bulamadılar. Onların hiç bilmediği bir dehlizde o, tahmin edemedikleri bir dehlizde. “Babaları salih biriydi.” Hepsinin ortak atası Hz. İbrahim (a.s). Hz. İbrahim (a.s)’ın salih olduğu Kuran’da geçer. “Rabbin diledi ki, onlar erginlik çağına erişsinler.” Hz. Mehdi (a.s) da, Hz. İsa Mesih (a.s) da belirli bir vakitte ortaya çıkıyorlar. Vakti geldiğinde. “Ve kendi definelerini çıkarsınlar.” Hz. İsa Mesih (a.s) ve Hz. Mehdi (a.s) devrinde bütün defineler ortaya çıkacak. Hadiste var. “(Bu,) Rabbinden bir rahmettir.” Allah rahmetiyle bu nimeti sağlıyor. “Bunları ben, kendi işim (özel görüşüm) olarak yapmadım” diyor Hz. Hızır (a.s). “İşte, senin sabır göstermeye güç yetiremediğin şeylerin yorumu.” Demek ki Mehdiyet devrinde Hz. Hızır (a.s) görevde; definenin bulunmasında, savaşlarda, bazı binaların yıkılmasında. "Sana (Ey Muhammed,) Zu'l-Karneyn hakkında sorarlar.” İki zamanlı, iki zamana ait. 1900’leri bitiriyor; milenyum, ikinci bin yıla giriyor. Hz. Mehdi (a.s) hangi devirde? Hem 1900’lerin insanı hem 2000’lerin insanı; iki büyük çağın insanı. Yani bin ve ikinci bin yılın insanı. Tam bin ve iki binin ortasında göreve geliyor, inşaAllah. Yani 1980’lerden 2000’li tarihlere. Bir başka deyişle iki bin yılını bitirip üçüncü bin yılın içerisinde faaliyet yapıyor. “Sorarlar” diyor. Demek ki insanlar çok soracak. Hz. Zülkarneyn (a.s)’ı soracaklar, Ashab-ı Kehf’i soracaklar. Zaten sorma üstüne iniyor Kehf Suresi. Ashab-ı Kehf’i soruyorlar, Hz. Zülkarneyn (a.s)’ı soruyorlar, Hz. Mehdi (a.s)’ı soruyorlar. Hz. İsa Mesih (a.s)’ı soruyorlar. Hepsine cevap veriyor Resulullah (s.a.v). “Deccal devrinde, deccal çıktığında ne yapacağız Ya Resulullah (s.a.v)?” diyorlar. “Kehf Suresi’ni okuyun” diyor. “Ashab-ı Kehf Hz. Mehdi


9. Kehf Suresi, 83, 84 Ayetlerinin Tefsiri

 • Duration: 130
 • Channel: news
Kehf Suresi, 83, 84 Ayetlerinin Tefsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allah’a sığınırım. “Sana (Ey Muhammed,) Zu'l-Karneyn hakkında sorarlar. De ki:” Bak, Allah vahiy ile bildiriyor. “Size, ondan 'öğüt ve hatırlatma olarak' (bazı bilgiler) vereceğim.” Demek ki bütün Müslümanlara öğüt var ve bu öğüte Müslümanlar uymakla mükellef. Bu öğüt farz. “Öğüt” diyor çünkü Allah. “Ve hatırlatma,” hatırlatmaya uymak da farz. Buradaki hükümler ahir zamanla da ilgili olduğu için çok önemli. “Gerçekten, Biz ona yeryüzünde sapasağlam bir iktidar verdik.” Ancak Mehdiyet devrinde olacak bir şey bu. Sapasağlam iktidar. Bütün iktidarlar her an gidecek gibidir. Bir tek Hz. Mehdi (a.s)’ın iktidarı sapasağlamdır. Yıkılması mümkün değil, inşaAllah. 110 ayet Kehf Suresi. Bediüzzaman da ona işareten 2010 diyor. Mehdiyetin en güçlü atağa geçtiği tarih. Hükümet bile 4 yıl önce verdiğimiz tarihi veriyor, “2023’de evelAllah tamam” diyor hükümet. 1071 Malazgirt, 2071 dümdüz dünya hakimiyeti, inşaAllah. Bunu da Başbakan söylüyor, inşaAllah. Devlet bu olayın bilinçli olarak farkında; Turgut Özal da farkındaydı, Demirel de farkındaydı. İttihad-ı İslam’ın olacağını ve Türkiye’nin öncü olacağını herkes biliyor.


10. Hicr Suresi, 57-64 Ayetlerinin Tefsiri

 • Duration: 169
 • Channel: news
Hicr Suresi, 57-64 Ayetlerinin Tefsiri

ADNAN OKTAR: Hicr Suresi, bak diyor ki ayette, şeytandan Allah’a sığınırım; “Dedi ki: Ey elçiler işiniz ne? Dediler ki: Gerçekten biz suçlu günahkar olan bir topluluğa gönderildik. Ancak Lut ailesi hariçtir.” Bak bunlarda Hz. Mehdi  (a.s) talebesi gibi gelmişler. Orada bir faaliyet var ve deccaliyeti yok etmeye gelmişler. Hz. Lut (a.s)’ın kavmine deccaliyet hakim olmuş. Deccaliyeti kökten kazımaya gelmişler. “Biz onların tümünü muhakkak kurtaracağız ama karısını kurtaracaklarımızın dışında tuttuk. O geride kalanlardandır. Böylelikle elçiler Lut ailesine geldiklerinde, Lut dedi ki “sizler gerçekten tanınmamış bir topluluksunuz.” Hz. Hızır (a.s)’ın ekip, melekler. “Hayır dediler, biz sana onlar hakkında kuşkuya kapıldıkları şeyle geldik. Sana gerçeği getirdik. Biz şüphesiz doğru söyleyenleriz.” Bunlar işte o devrin Hz. Mehdi (a.s) talebeleri. O devrin Mehdi (a.s) hareketi.  Hz. Lut (a.s)’ın kavmi, bir Mehdi (a.s) hareketiyle ortadan kaldırılıyor, zararları gideriliyor. Eğer Mehdi hareketi olmazsa bitecek. Şu anda da deccaliyet olduğu için dünyadaki en önemli konu Mehdiyet meselesidir. Mesela PKK hareketi bir deccaliyet hareketidir. Güneydoğu’da deccalin annelerimize, bacılarımıza musallat olduğu bir ortamdayız. Ve deccal bölmek istiyor. Kardeşlerimizi bizim elimizden almak istiyor. Buna karşı bir Mehdi (a.s) hareketi var. Deccaliyet ört bas etmeye çalışıyor. Mehdiyet açıp, üzerine gidip, meseleyi etkisiz hale getirmek istiyor. Mısır’da deccaliyetle Mehdiyet’in çatışması var. Irak da öyle, Suriye de öyle. Suriye de şu an orada işgal eden, Suriye’yi yerle bir eden gücün adı ne? Deccaliyet. Onu durdurmaya gayret eden, Müslümanları bir araya getirmeye gayret eden hareketin adıdır Mehdiyet. Dolayısıyla Mehdiyet, dünyanın yaratılışından beri en önemli olaydır. Hz. Adem (a.s)’dan itibaren peygamberler hep, Hz. Mehdi (a.s)’a dikkat çekmişlerdir. Hz. Nuh (a.s), Hz. İbrahim (a.s), Hz. Musa (a.s), hepsi Hz. Mehdi (a.s)’a dikkat çekmişlerdir. Peygamberimiz (s.a.v.)’de diyor; “Bakın, eski Peygamber kitaplarında bu konuyu bulursunuz” diyor, Kuran ayeti. Eskilerin hakimiyeti gibi yeniden hakim olacağını söylüyor Allah. Yani, “Hz. Süleyman (a.s) gibi, Zülkarneyn (a.s) devri gibi yeniden hakim olacak” diyor, “İslam dünyaya.”  


11. Sayın Adnan Oktar'ın A9 TV'deki canlı sohbeti (5 Haziran 2014; 23:00)

 • Duration: 5843
 • Channel: news
Sayın Adnan Oktar'ın A9 TV'deki canlı sohbeti (5 Haziran 2014; 23:00)

ADNAN OKTAR: Herkes hoş geldi sefa geldi. Fikret bir şeyler söyle sen. KARTAL GÖKTAN: Tabii Hocam. Hocam, bakanlık yaptığı dönemde kabinenin en başarılı bakanı olarak bilinen Binali Yıldırım, Başbakan Erdoğan’ın kararıyla AK Parti Genel Başkan Danışmanı görevine getirildi. ADNAN OKTAR: Genel Başkan Danışmanı. Olur, güzel olmuş, hayırlı olmuş. Binali Hoca yamandır, kafalıdır. Devam et. KARTAL GÖKTAN: Hocam, Sayın Abdullah Gül’ün Bodrum’dan Muğla’ya karayoluyla gideceğini öğrenen Yatağan Termik Santrali işçileri protesto için konvoyun önünü kesti. Ve yolu trafiğe kapayıp uzun süre açmadı. “Soma’nın hesabı görülecek ve direne direne kazanacağız” sloganları attılar. Sayın Gül bu protesto nedeniyle köy yoluna sapmak zorunda kaldı. Ancak konvoydaki bazı araçlar köy yoluna sapamayınca kalabalığın arasında kaldılar. Jandarma olay çıkmasını engellemek için müdahale etti. ADNAN OKTAR: Allah Allah. Ne zaman oldu bu olay? KARTAL GÖKTAN: Bugün Hocam. BÜLENT SEZGİN: Hocam, bugün PKK’nın kaçırdığı iki çocuktan birisi emniyete teslim oldu. Şırnak’ta ise iki ay önce PKK’ya katılan 13 yaşındaki çocuk örgütten kaçarak ilçe merkezindeki bir eve sığındı. Ayrıca Hakkari’de de polis bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda kaçırılan çocuklardan üçü bulundu. Bu üç kız çocuğunun kırsalda bir süre eğitim gördüğü ve dağa yollanmak üzereyken ele geçirildiği açıklandı. ADNAN OKTAR: Bu felaketler belalar bir kalemde kökten çözülebilecek olaylar, bir kalemde. İttihad-ı İslam denilen Müslümanlar’ın birliği sağlansa, başında da bir şahıs yani Hz. Mehdi (a.s) olsa konu biter. Evet dinliyorum. BÜLENT SEZGİN: Hocam, HDP’li Altan Tan; kaçırılan çocuklar hakkında şunları söyledi: “PKK’nın gerillaya ihtiyacı yok. On bin insan dağda var. Dağda yer yok. Yüzlerce binlerce reşit insan var dağa gitmek isteyen. Dolayısıyla zorla götürülme ve kaçırılma yok. Sadece ikna var. Ya da çevresinden etkilenerek dağa kendi isteğiyle çıkan çocuklar var” dedi. ADNAN OKTAR: Doğru söylüyordur. Şu konuşma doğru. On binlerce PKK’lı var dağda zaten. Yetişkin olup dağa çıkmak isteyen çok fazla PKK’lı var. Bunların hepsi doğru. Ve çocuklardan, gençlerden de heveslenip dağa çıkmak isteyen çok fazla genç var. Onların hiç biri zorla çıkarılmamıştır. Çok zor, zorla muhafaza etmeleri. Böyle bir şey yoktur. Ama tabii devletin yapacağı karşı eğitimdir. Karşı eğitim yapmayıp susarsa devlet, karşı taraf sürekli anlatır. Yollar tek yanlı açık PKK için, tek yanlı açık. Karşı bir yol, karşı bir açıklama yok. Devlet; -zor mu bu?- iman hakikatlerini anlatsın, Kuran mucizelerini anlatsın, İttihad-ı İslam’ı anlatsın. Kendi yapmıyorsa devletin görev verebileceği kurumlar var, vakıflar var, dernekler var. Rahatça yapabilirler. Hatta yollarını açsa yeter.  Aç, mesela Nakşibendiler’in yolunu aç, Kadiriler’in yolunu aç, Nurcular’ın yolunu aç, eğitsinler. Mesela Güneydoğu’da çok aktif olarak görev yapan Kadiri cemaatler var. Muhammed Raşit Erol Hazretleri’nin, mübareğin talebeleri var. Ki, bu PKK hareketine karşı çelik set oldu onlar. PKK orayı tamamen kaplardı. Durduranlar, Nurcular ve Muhammed Raşit Erol Hazretleri’nin talebeleridir. Güneydoğu’daki çelik set onlardır. Tabii bizim fikri, ilmi çalışmalarımız, kitap çalışmalarımız geniş zeminde, arka zeminde majino hattı gibi. Sedd-i Zülkarneyn gibi. Sırtlarını oraya dayıyorlar tabii, ondan sonra rahat rahat bastırıyorlar. Fikrimizin Zikri. “Ya Hocam siz Müslüman mısınız, Musevi misiniz, Hristiyan mısınız? Anlamadım gitti.” Her üçüyüm. Hem Hristiyan’ım, hem Musevi’yim, hem Müslüman’ım. Muhammedi Müslüman’ım, Muhammedi Hıristiyan’ım, Muhammedi Musevi’yim. Evet, Tevrat’ın aslını kabul ediyorum, İncil’in aslını kabul ediyorum. Aslına tabii oluyorum İncil’in, Tevrat’ın aslına tabii oluyorum, Kuran’ın da zaten aslı ortada, zaten tabii oluyoruz. Hz. Musa (a.s) senin Peygamber’in değil mi? Peygamber’in. O devirde olsaydın sen nen olacaktın? Musevi olacaktın. La İlahe illAllah Musa Resulullah diyecektin. Hz. İsa (a.s) devrinde olsaydın ne diyecektin? La İlahe illAllah İsa Resulullah diyecektin. Şimdi ne diyorsun? La İlahe illAllah Muhammeden Resulullah diyorsun. Hepsi senin peygamberin. Hepsi İslam dini. Hristiyanlık’ın İslam dini olduğunu bilmiyor. Musevilik’in İslam dini olduğunu bilmiyor. Hepsi İslam dinidir. ERDEM TÜZÜN: Şeytandan Allah’a sığınırım: “Allah katında din İslam’dır” (Ali İmran Suresi, 19) diye buyuruyor Allah. ADNAN OKTAR: Tabii. “Kuran’da Müslümanlar “bize bir önder gönder” diye dua ediyorlar. Bu Mehdiyet duasıdır. Kuran Allah kelamıysa, Müslümanlar nasıl Kuran’da dua ediyorlar?” Orada Müslümanlar’dan bir örnek veriyor Allah, iman edenlerden. Onları Müslüman saymıyor. Yani hepsi


12. Sayın Adnan Oktar'ın A9 TV'deki canlı sohbeti (1 Eylül 2013; 23:30)

 • Duration: 2220
 • Channel: news
Sayın Adnan Oktar'ın A9 TV'deki canlı sohbeti (1 Eylül 2013; 23:30)

DAMLA PAMİR: Gücüne ve sevgisine hayran olduğum, aşkımın sohbetine başlıyoruz, inşaAllah. ADNAN OKTAR: Didem Hocam buyurun, dinliyoruz. DİDEM ÜRER: Suriye’deki kimyasal saldırı iddiasını araştıran Birleşmiş Milletler heyeti Şam’dan ayrıldı ve kimyasal bulgular incelenip, Birleşmiş Milletlere rapor halinde sunulacak, inşaAllah. ADNAN OKTAR: Onun hakkında zaten kuşku yok, olay açık net. Kim yaparsa yapsın, orada muazzam bir katliam var ve rezalet var. Ama şimdi bir askeri teşkilat kurulacak. Hep Sünni askerler, Alevi askerler, mazlum insanlar, gariban, emir altında adamlar, bunları gelip vurmayla bir şey olmaz. Bir netice alınmaz. Ama İslam ülkelerinin tabii konumu çok acı yani bu konuda tereddüt etmeleri. Kardeşim senin çoluğun çocuğunu asıp kesseler, seni asıp kesseler, nasıl can havliyle tedbir alırsın, değil mi? Orada insanlar daha hala can çekişiyorlar. Binlerce, on binlerce insan hasta, doktor yok, bir şey yok. Ağır yaralı bağıra bağıra can çekişiyorlar. “O yaklaşmakta olan yaklaştı, bu önceki uyarıcılarımdan bir uyarıcıdır” diyor 56. ayette Kamer Suresi bak Mehdiyet’e işaret, 1956 yılına da işaret var 56. ayet. Çünkü Bediüzzaman “1956, münafık sisteminin çöküşünün başlangıç tarihidir” diyor,  “1956”. Necm Suresi’nin 56. ayeti “bu önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır” Peygamberimiz (s.a.v)’e bakan bir ayet ama Hz. Mehdi (a.s)’a alenen baktığı alenen görülüyor. Hemen arkasından diyor ki “o yaklaşmakta olan yaklaştı.” Hz. Mehdi (a.s)’ın zuhuru, İsa Mesih (a.s)’ın zuhuru, kıyamet, İttihad-ı İslam. “Onu, Allah’ın dışında ortaya çıkaracak başka hiçbir güç yoktur.” Kimi? Hz. Mehdi (a.s)’ı. Ama bak “Onu, Allah’ın dışında ortaya çıkaracak başka hiçbir güç yoktur.” Hz. İsa Mesih (a.s)’ı kim çıkaracak ortaya? Allah. Hz. Mehdi (a.s)’ı kim ortaya çıkaracak? Allah. İttihad-ı İslam’ı Allah, ortaya çıkaracak olan Allah. Kıyameti ortaya çıkaracak olan Allah. Bak ne kadar manidar, “Onu, Allah’ın dışında ortaya çıkaracak başka hiçbir güç yoktur. Şimdi siz bu sözden mi şaşkınlığa düşüyorsunuz?” Hz. Mehdi (a.s)’dan bahsediyoruz, adam şaşırıyor. Hz. İsa Mesih (a.s)’dan bahsediyoruz, “a” diyor “nereden çıkarttın” diyor şaşırıyor. Ayette ne diyor bak, “şimdi siz bu sözden mi şaşkınlığa düşüyorsunuz?” “Gülüyorsunuz” Hz. Mehdi (a.s) deyince, adam sırıtıyor, Hz. İsa Mesih (a.s) zuhur edecek diyoruz sırıtıyor. İttihad-ı İslam’dan bahsediyoruz, ona da sırıtıyor. “Bak gülüyorsunuz ve ağlamıyorsunuz” halbuki ağlanacak haliniz var diyor Allah. Güleceğine haline ağla diyor Cenab-ı Allah, “ve şuursuzca baş kaldırıyorsunuz.” Yobazlar mesela şuursuzca başkaldırıyor, “Mehdi gelmeyecek” diyor, “İsa Mesih gelmeyecek” diyor ama şuurlu olarak değil. Bir bilgiye dayalı değil, şuursuzca. Kıyameti reddediyor, şuursuzca. Bediüzzaman diyor, “en fazla şu an 60-70 sene falan var İslam’ın hakimiyeti ve bitişi, 2120 gibi de kıyamet kopacak” diyor Bediüzzaman. Diyor ki Necm Suresi, 36 “yoksa, Musa’nın sahifelerinde olan kendisine haber verilmedi mi?” Musa’nın sahifelerinde, Hz. Mehdi (a.s) uzun uzun anlatılıyor. Moşiyah olarak uzun uzun anlatılıyor, “ve vefa eden vefalı olan İbrahim’in sayfalarında olan” çünkü eski kitaplarda da Hz. Mehdi (a.s)’dan bahis var. Moşiyah’ın çıkışından bahis var. Büyük Birlik Partili misafirlerimiz üst salonda diyorlar. Canlarımız bir parça beklerler. Şeref vermişler, nur getirmişler. Allah onlara iyilik, güzellik, huzur versin, kalplerine ferahlık versin. Dünya tatlısıdır onlar, çok mütevazi mazlumdur. Adı gibi Büyük Birlik, her yerde birlik olalım. Yani onlar İşte Fethullah Hoca’nın talebesi, Nakşibendi, Kadiri, Alevi, Sünni onlara fark etmez. Allah yolunda olan, samimi olan, iyi olan, güzel olan herkese gönülleri açıktır. Herkesin de onlara gönlü açık. MaşaAllah, o şehidimiz Muhsin başkanın güzel ahlakından kaynaklanıyor. Diyor ki  “biz birlik olsak ne olur?” diyor. Başka bir sözünde kaç yazar diyor. “Bütün İslam aleminin, bütün Türklük aleminin birliğinden bahsediyorum” diyor. Canım benim, maşaAllah. Allah cennette kardeş etsin. Ama belki canlarımın yarın faaliyetleri olur o koç yiğitlerin, onun için ben kısa bir ara vereyim, görüşeyim, sonra geleyim, inşaAllah.    EBRU ALTAN: Derinliğine, aklına, gücüne aşık olduğum bir tanemin sohbetine devam ediyoruz, inşaAllah. ADNAN OKTAR: Demin Muhsin Yazıcıoğlu şehidimizin nurlu talebeleri vardı. Çok efendi, çok nezih, çok muhterem insanlar. Bana güzel bir hediye getirdiler, çok çok güzel bir hediye. Bende tanıtmak istiyorum. Hakkı Öznur kardeşimiz; makaleler, konuşmalar ve şiirlerden oluşan Muhsin Yazıcıoğlu şehidimize ait güzel külliyat meydana ge